ፍኖተ -ነፃነት 1ኛ ዓመት ቅጽ.1 ቁ.1 – ፍኖተ ነፃነት በአንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ (አንድነት) ሥር የሚታተም ልሣን ነው፡፡

ፍኖተ ነፃነት
By ፍኖተ ነፃነት July 28, 2012 22:18

ፍኖተ -ነፃነት 1ኛ ዓመት ቅጽ.1 ቁ.1 – ፍኖተ ነፃነት በአንድነት ለዴሞክራሲና ለፍትህ ፓርቲ (አንድነት) ሥር የሚታተም ልሣን ነው፡፡

 

 

ፍኖተ ነፃነት ጋዜጣ ለማንበብ እዚሀ ይጫኑ

ፍኖተ ነፃነት
By ፍኖተ ነፃነት July 28, 2012 22:18